Kategorie

eBiuletyn-Newsletter

Wysyłki i zwroty

1. Wysyłka Twojej paczki

Generalnie paczki są nadawane w ciągu 2 dni od momentu potwierdzenia zamówienia lub płatności. Maksymalny termin relizacji w przypadku produktów ogólnodostępnych to 7 dni roboczych. W przypadku towarów produkowanych na zmówienie, termin ten jest liczony od dnia otrzymania wyprodukowanego towaru od producenta. Towary wymagające sprowadzenia z zagranicy wysyłane są w w/w terminie liczonym od dnia dostawy na sklep.

Opłaty za wysyłkę oraz opakowanie są wliczone w koszty wysyłki. Koszty transportu mogą ulec zmianie ze wzglęgu na wagę przesyłki. Doradzamy zebrać kilka produktów w jednym zamówieniu aby uniknąć powielania kosztów transportu. Opakowania są odpowiednich rozmiarów i Twoje produkty są dobrze zabezpieczone.

Przesyłki są wysyłane firmą kurierską Msterlink DPD.

KOSZT DOSTAWY OBEJMUJE TERYTORIUM POLSKI. PRZESYŁKI POZA GRANICĘ KRAJU WYCENIANE SĄ ODDZIELNIE NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO CENNIKA DPD.

Szczegółowe zasady rezygnacji z zakupu i zwrotu towaru zamieszczone są w Regulaminie sklepu

 

2. Odstąpienie od umowy - informacje

INFORMACJA DLA KONSUMENTA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od daty, w którym konsument lub osoba trzecia (inna, niż przewoźnik) wskazana przez zamawiającego wszedł w posiadanie przedmiotu zamówienia.

2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć:

a. Na piśmie - osobiście lub listem poleconym przesłanym na adres Sprzedawcy ul.Kasztanowa 13, 67-400 Wschowa

b. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy: sklep@andantino.pl.

Konsument może pobrać formularz odstąpienia od umowy (Wzór znajdujacy sie poniżej), jednak skorzystanie z niego nie jest to obowiązkowe.

4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest do podania nastęujących informacji:

a. imię i nazwisko

b. adres zamieszkania

c. numer telefonu i adres e-mail

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od umowy konsumentowi zostaną zwrócone wszystkie środki (dokonane płatności), w tym koszty dostarczenia zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep), niezwłocznie i nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, przy czym PHU Artis może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przedmiotu zwrotu lub dowodu nadania. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że strony usalą inaczej.

2. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty transportu związane ze zwrotem towaru.

3.Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu w sklepie stacjonarnym. W takim wypadku kwota zwrotu zostanie zmiejszona, o czym konsument niezwłocznie zostanie poinformowany. (Obowiązek zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2) Wszelkie szczegółowe regulacje dotyczące odstąpienia od umowy znajdują się w Regulaminie

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Adresat:

PHU ARTIS Andrzej Barełkowski

ul. Kasztanowa 13, 67-400 Wschowa

www.andantino.pl, sklep@andantino.pl

 

Ja/My(*............................................................................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od

 

- umowy sprzedaży następujących

rzeczy(*).............................................................................................................................

 

- umowy dostawy następujących

rzeczy(*).............................................................................................................................

 

- umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej 

usługi(*).........................................................................................................

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):...................................................................................

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ..................................................................................

 

– Adres  konsumenta(-ów):...............................................................................................

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

..............................................................................................................................................

 

– Data:..................................................

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.


Strona głównaStrona główna

Koszyk  
(pusty)

Nowe produkty

Aktualnie brak nowych produktów